ZUBNÍ POHOTOVOST 2017

sobota, neděle, svátek: 9:00 - 12:00

1. ledna MUDr. Ander Jozef - Chotěboř, nám. T.G.M.323, tel. 569 623 980

7.-8. ledna MUDr. Beránková Marie - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel. 569 426 109

14.-15. ledna MUDr. Staňková Milena - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel. 569 426 108

21.-22. ledna MUDr. Palánová Helena - Havl. Brod, Humpolecká 244, tel. 569 426 103

28.-29. ledna MUDr. Kotrbová Věra - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel. 569 422 741

4.- 5. února MDDr. Denby Štěpánka - Havl. Brod, Humpolecká 244, tel. 569 426 107

11.-12. února MUDr. Laštovičková Julie - Havl. Brod, Kalinovo náb. 605, tel. 569 425 751

18.-19. února MUDr. Landsmanová - Havl. Brod, Hrnčířská 2925, tel. 569 428 238

25.-26.února MUDr. Pexa Jiří - Světlá n. Sáz., Zámecká 730, tel. 569 477 191

4.-5. března MUDr. Ulybinová Kateřina - Ledeč n. Sáz., Husovo nám. 12, tel. 569 722 318

11.-12. března MUDr. Teclová Andrea - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel. 569 426 109

18.- 19. března MUDr. Venosová Naděžda - Havl. Brod, Humpolecká 244, tel.569 426 107

25.-26. března MUDr. Horáková Irena - Havl. Brod, Kalinovo náb. 605, tel. 569 434 445

1.- 2.dubna MUDr. Brázda Pavel - Chotěboř, Krále Jana 583, tel. 569 623 790

8.-9. dubna MUDr. Kočová Jana - Ledeč nad Sázavou, Habrecká 450, tel. 724 170 466

14.- 17. dubna MUDr. Anderová Milena - Chotěboř, nám T.G.M. 323, tel. 569 623 987

22.- 23. dubna MDDr. Niklová Pavlína - Havlíčkův Brod, Dobrovského 2023, tel. 569 435 040

29.dubna -1.května MUDr. Šovan Miroslav - Ledeč n. Sáz., Husovo nám., tel. 569 721 809

6.-8. května MUDr. Drbohlavová Oldřiška - Havl. Brod, Psych. Léčebna, tel. 569 478 360

13.-14. května MUDr. Swaczyna Kazimír - Okrouhlice 186, tel. 569 721 809

20.-21. května MUDr. Richter Tomáš - Chotěboř, Jirásova 669, tel. 569 626 481

27.- 28. května MUDr. Kohlová Hana - Krucemburk, M. Střely 420, tel. 569 697 226

3.- 4. června MUDr. Klepetková Jindřiška - Vilémov 168, tel. 569 449 130

10.-11. června MUDr. Novotná Hana - Přibyslav Bechyňovo nám. 2, te. 607 966 550

17.- 18. června MUDr. Němcevová Ivana - Golč. Jeníkov, nám T.G.M.35, tel. 569 442 394

24.-25. června MUDr. Pulman Josef - Česká Bělá 122, tel. 603 989 746

1.- 2. července MUDr. Stratilová Marie - Chotěboř, Havlíčkova 848, tel. 569 623 880

5.-6. července MUDr. Chládek Albert - Havl. Brod, Humpolecká 244, tel. 569 426 110

8.- 9. července MUDr. Chládek Albert - Havl. Brod, Humpolecká 244, tel. 569 426 110

15.- 16. července MDDr. Longinová Jitka - Havl. Brod, Husova 3622, tel. 776 116 095

22.- 23. července MUDr. Maštálka Jan - Ledeč n.Sázavou, Habrecká 450, tel. 569 721 553

29.- 30. července MUDr. Lánová Milana - Ždírec n. D., Na Rozcestí 82, tel. 569 694 639

5.- 6. srpna MUDr. Bohanes Milan  - Světlá n. S., Lánecká, tel. 569 453 246

12.- 13. srpna MDDr. Maštálka Vojtěch - Ledeč n. Sáz., Habrecká 450, tel. 721 132 134

19.- 20. srpna MUDr. Hanusek Milan -  Havl. Brod, Nádražní 72, tel. 569 432 442

26.- 27. srpna MUDr. Kasal Josef - Havl. Brod, Šubrtova 2170, tel. 569 421 329

2.- 3. září MUDr. Saidlová Martina - Chotěboř, Legií 1710, tel. 739 286 730

9.- 10. září MDDr. Šťastná Kristýna -  Ledeč nad Sázavou, Habrecká 450, tel. 569 721 509

16.- 17. září MUDr. Nováčková Jana - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel.569 424 211

23.-24. září MDDr. Niklová Pavlína - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel. 569 435 040

28.září, 30.září,1.října MUDr. Čurda Pavel - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel.569426102

7.- 8. října MDDr. Veletová Veronika - Ledeč n. Sáz., Habrecká 450, tel. 569721509

14.-15. října MUDr. Ryšavá Alena - Ledeč n. Sáz., Habrecká 450, tel. 569 721 509

21.- 22. října MUDr. Brázdová Hana - Chotěboř, Krále Jana 538, tel. 569 623 790

28.-29. října MUDr. Cyrusová Eva - Havl. Brod, Havlíčkova 2198, tel. 569 432 014

4.- 5. listopadu MUDr. Brixi Martin - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel. 569 426 112

11.- 12. listopadu MUDr. Jáchym Pavel - Světlá n. Sáz., Lánecká 970, tel. 569 452 569

17.-19. listopadu MUDr. Vosiková Veronika - Světlá n. Sáz., Lánecká 970 tel.606 136 302

25.- 26. listopadu MUDr. Pospíšilová Jitka - Ledeč n. Sáz., Koželská 222, tel. 776 100 171

2.- 3. prosince MUDr. Kříž Ladislav - Havl. Brod, Plovárenská 482, tel. 569 426 104

9.- 10. prosince MDDr. Kociánová Jana - Havl. Brod, Kalinovo náb. 605, tel. 569424499

16.- 17. prosince MDDr. Longin Petr - Havl. Brod, Husova 3622, tel. 776 116 125

23.- 24. prosince MDDr. Ciubrei Dumitru - Ledeč n. S., Habreká 450, tel. 569 721 553

25.-26. prosince MUDr. Surzhyk Sergii - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel. 777 505 212

30.- 31. prosince MUDr. Neubauerová Věra  -Havl. Brod, Doležálkova 673, tel. 569 623 900

 

V roce 2017 se platí za ošetření na LSPP regulační poplatek 90,- Kč.


Interaktivní seznam zubních lékařů v ČR dle obcí : http://domino.dent.cz/csk/seznamcl.nsf/city?OpenView


07.09.2011 | Záruční doba protetických prací
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
víme, že netrpělivě čekáte informaci, zda se nám již podařilo odstranit negativní dopady prodloužení záruční doby stomatologických výrobků. Prosíme ještě o trpělivost. Přes intenzivní jednání, která stále pokračují, je legislativní proces komplikovaná a zdlouhavá záležitost, zejména, když je potřeba změnit zákon, v našem případě přílohu č. 4 zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
S ministerstvem zdravotnictví i poslanci již byla projednána novela, která tyto změny obsahuje.
Přes veškeré naše úsilí však nebude novelizovaná příloha v platnosti dříve než od 1. 1. 2012.
Přesto jsme se pokusili v předstihu zmírnit dopad prodloužení záruční doby na vaše praxe a jednali jsme se zdravotními pojišťovnami o uzavření dohody, která by toto období překlenula a vycházela z připravované novely přílohy č. 4 zákona č. 48/1997 Sb.
Před podpisem je tato dohoda se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, s ostatními zdravotními pojišťovnami dále intenzivně jednáme.
Věřím, že na valné hromadě vás budu moci informovat, že dohoda již byla podepsána.
O výsledcích jednání s ostatními zdravotními pojišťovnami vás budeme informovat v LKS a na webových stránkách ČSK.
MUDr. Pavel Chrz

25.02.2011 | Nová úprava záruční doby

Dne 23. února 2011 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku, která do českého právního řádu zapracovává některá pravidla ochrany spotřebitele platná v EU a v jejímž důsledku dochází mimo jiné k prodloužení záruční doby u věcí vyrobených na zakázku ze stávajících 6 měsíců na 2 roky.

Nová úprava se vztahuje na věci, které byly vyrobeny a dodány podnikatelem spotřebiteli. Spotřebitelem je přitom nutno rozumět každého člověka, který při objednávce, převzetí a úhradě objednané věci nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Výše uvedená nová právní úprava proto plně dopadá i na výrobu a dodání stomatologických výrobků provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení pacientovi. Napříště je proto nutno počítat s tím, že záruční doba stomatologických výrobků činí 24 měsíců a začíná běžet od převzetí výrobku pacientem. Tato zákonná záruka (stejně jako dosud) platí pouze ve vztahu zubní lékař – pacient, nikoliv však ve vztahu zubní lékař – laboratoř. Případnou záruku a její rozsah je s provozovatelem laboratoře nutno písemně dohodnout.

Nová úprava se týká smluv uzavřených po 23. únoru 2011. U výrobků, na jejichž zhotovení se zubní lékař a pacient dohodli před 23. únorem 2011, se proto uplatní šestiměsíční záruční doba, a to i tehdy, pokud tyto výrobky pacient převezme po tomto datu.
Hlubší rozbor nové právní úpravy a jejích důsledků pro provozovatele zubních praxí bude v dohledné době zveřejněn na www.dent.cz a v časopisu LKS.

MUDr. Pavel Chrz
Mgr. Jiří Slavík

13.04.2011 | Nová úprava záruky u stomatologických výrobků

V lednu tohoto roku parlament schválil vcelku nenápadný zákon, kterým byl novelizován mimo jiné i občanský zákoník. Přestože jde o novelu, která se zubním lékařstvím nijak nesouvisí (týká se smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení), objevil se v ní i krátký novelizační bod, který se zubních lékařů dotýká velmi závažně. S účinností od 23. února 2011 se totiž mění délka zákonné záruční doby u stomatologických výrobků zhotovených na zakázku ze stávajících 6 měsíců na 2 roky.

Na úvod je třeba říci, že vládní návrh příslušného zákona žádné změny záruční doby neobsahoval. Teprve v průběhu projednávání návrhu v hospodářském výboru poslanecké sněmovny předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu pozměňující návrh, který ve svém důsledku vedl k prodloužení záruční doby u věcí zhotovených na zakázku a tedy i u stomatologických výrobků. Tento pozměňující návrh nebyl nijak projednáván ani blíže odůvodněn, jeho obsah, dopad a nevhodné legislativní zpracování pravděpodobně zůstaly zcela nepovšimnuty.
Důsledkem naznačených okolností je nekvalitní úprava, která již nyní přináší nemalé výkladové problémy. V praxi pak bude zcela nepochybně zdrojem komplikací a sporů.

JAKÁ JE TEDY NYNÍ PRÁVNÍ SITUACE?

Je především třeba vycházet z toho, že při poskytování zdravotní péče zubních lékařů je provozovatel nestátního zdravotnického řízení v postavení podnikatele a pacient vždy v postavení spotřebitele a že stomatologický výrobek je spotřebním zbožím. Smlouva, kterou se zubní lékař (zubním lékařem se pro účely tohoto textu dále rozumí provozovatel nestátního zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní péči zubních lékařů) zaváže zhotovit pro pacienta stomatologický výrobek, bude proto zpravidla smlouvou spotřebitelskou.

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STOMATOLOGICKÉHO VÝROBKU

Pro úplnost se sluší připomenout, že smlouva o zhotovení stomatologického výrobku samozřejmě nemusí být a v praxi také nebývá uzavírána písemně. K uzavření ústní smlouvy dojde, jakmile se smluvní strany shodnou na jejím obsahu. V praxi to tedy bude zpravidla vypadat tak, že zubní lékař pacientovi navrhne konkrétní protetické řešení, seznámí jej se způsobem úhrady (případně cenou, jde-li o výrobek nehrazený či částečně hrazený ze zdravotního pojištění) a s jednotlivými kroky ošetření včetně jejich časového rozvrhu a pacient s tímto návrhem vysloví souhlas. Spotřebitelská smlouva o zhotovení věci na zakázku (stomatologického výrobku) tak bude uzavřena.
Z uzavřené smlouvy vyplývá oběma smluvním stranám řada práv a povinností. V obecné rovině lze konstatovat, že zubní lékař je povinen výrobek zhotovit a odevzdat řádně a včas a pacient je povinen mu k tomu poskytnout odpovídající součinnost a případně zaplatit dohodnutou cenu. Je třeba na tomto místě připomenout, že pacient, který si u zubního lékaře objednal stomatologický výrobek, není v žádném smluvním vztahu k laboratoři, která výrobek fakticky zhotovila. Laboratoř je subdodavatelem zubního lékaře, za bezvadnost a včasné odevzdání výrobku odpovídá pacientovi vždy zubní lékař.
Nedodá-li zubní lékař pacientovi výrobek ve sjednané lhůtě, má pacient právo od smlouvy odstoupit. Pokud lhůta pro odevzdání nebyla sjednána, platí, že je výrobek třeba odevzdat ve lhůtě „přiměřené okolnostem“.
Stomatologický výrobek musí mít jakost a užitné vlastnosti, které byly dohodnuty, resp. které zubní lékař, laboratoř nebo výrobce použitých materiálů pacientovi popisovali, případně které mohl pacient na základě reklamy prováděné zubním lékařem, laboratoří nebo výrobcem použitých materiálů očekávat. Pokud ani z dohody mezi zubním lékařem a pacientem a ani z informací, které pacient získal z popisu či z reklamy, nelze jakost a užitné vlastnosti výrobku zjistit, musí mít výrobek jakost a užitné vlastnosti, které jsou pro stomatologické výrobky tohoto druhu obvyklé. V každém případě musí výrobek odpovídat požadavkům právních předpisů, zdravotnímu stavu pacienta a účelu, pro který byl zhotoven.

PRÁVO PACIENTA NA VÝMĚNU NEBO OPRAVU VÝROBKU

Pokud výrobek parametry uvedené v předchozím odstavci při převzetí pacientem nesplňuje, má pacient právo na to, aby zubní lékař bezplatně a bez zbytečného odkladu výrobek uvedl do náležitého stavu, a to podle požadavku pacienta buď výměnou výrobku, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může pacient požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Právo pacienta požadovat výměnu stomatologického výrobku se jeví jako velmi problematické. Fakticky totiž znamená zhotovení nového výrobku. Dosavadní právní úprava takové právo pacientovi nepřiznávala; pacient mohl požadovat jen opravu výrobku. Nyní však zákon dává pacientovi na výběr, zda bude požadovat výměnu věci nebo její opravu, současně však toto právo limituje tím, že výměna věci musí být možná. Lze si představit výklad, který by vycházel z toho, že výměna věci zhotovené na zakázku není možná, protože stejná věc, za kterou by bylo možno vadnou věc vyměnit, neexistuje. Na druhou stranu je však možno mít za to, že výměna možná je a znamená prostě povinnost zhotovitele zhotovit objednanou věc znovu.
Těžko odhadovat, kterým směrem se v této otázce právní praxe vydá. Na tomto místě lze proto pouze konstatovat, že výklad, který by trval na právu pacienta rozhodnout, zda požaduje výměnu výrobku nebo jeho opravu, by byl velmi nešťastný. Stomatologický výrobek je často nutno upravovat a přizpůsobovat ryze subjektivním pocitům pacienta. Pokud by měl pacient mít možnost vždy požadovat výměnu nevyhovujícího výrobku za nový, vznikaly by tím jen těžko řešitelné problémy.
Vady, které se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí výrobku pacientem, se považují za vady existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze výrobku nebo pokud se neprokáže opak.
Zubní lékař je povinen pacienta seznámit se způsobem užívání výrobku, zejména pak s péčí o něj. Nesplní-li zubní lékař tuto povinnost, je povinen nahradit pacientovi škodu z toho vzniklou.

ZÁRUKA

Zubní lékař odpovídá pacientovi za vady výrobku, které se projeví v záruční době. Vadou se rozumí takový stav výrobku, v jehož důsledku výrobek nemá dohodnuté, popisované, resp. očekávané vlastnosti, případně vlastnosti obvyklé, nebo v jehož důsledku neodpovídá právním předpisům nebo účelu, pro který byl zhotoven.
Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje ani na vady, které vznikly v důsledku nesprávného užívání výrobku pacientem nebo které byly jinak způsobeny pacientem či vnějšími okolnostmi (úraz apod.). Zubní lékař nebude odpovědný ani tehdy, pokud výrobek přestane odpovídat zdravotnímu stavu pacienta jen proto, že se zdravotní stav pacienta změnil.
Záruční doba je 24 měsíců od převzetí výrobku pacientem. Na žádost pacienta je zubní lékař povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu zubního lékaře, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Namísto záručního listu může zubní lékař vydat pacientovi i doklad o zaplacení ceny obsahující uvedené údaje.
Je vhodné, aby zubní lékař v záručním listu srozumitelným způsobem vysvětlil obsah záruky, uvedl její rozsah (zejména že se nevztahuje na opotřebení výrobku ani na další vady uvedené výše v odstavci věnovaném výjimkám ze záruky), podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má pacient právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a zubní lékař je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může pacient požadovat výměnu výrobku nebo, týká-li se vada jen součásti výrobku, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může pacient žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Výměna výrobku (tedy zhotovení nového výrobku) bude zpravidla neúměrná povaze vady, a proto pacient v případě odstranitelných vad, které se vyskytly v záruční době, zpravidla nebude mít na výměnu výrobku nárok.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má pacient právo požadovat výměnu výrobku nebo od smlouvy odstoupit. Opět narážíme na problém práva pacienta na výměnu vadného výrobku za bezvadný, tentokrát dokonce bez podmínky, že výměna musí být možná či alespoň úměrná. Doslovné znění zákona nasvědčuje spíše tomu, že v případě neodstranitelné vady, která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván, má pacient právo požadovat výměnu, tedy zhotovení nového výrobku a jeho výměnu za výrobek vadný. Zmatek, který rozebíraná novela do problematiky vnesla, však dává prostor pro právě opačný, popřípadě i jakýkoliv jiný závěr.
Práva z odpovědnosti za vady výrobku se uplatňují u zubního lékaře, který výrobek pacientovi odevzdal. Práva z odpovědnosti za vady výrobku, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Nová právní úprava neobsahuje žádná přechodná ustanovení. Týká se proto (včetně prodloužené záruční doby) jen těch smluv, které byly uzavřeny po 23. únoru 2011. Smlouvy, které byly uzavřeny před tímto datem, se řídí dosavadní právní úpravou (záruční doba tak činí 6 měsíců). To platí i tehdy, pokud smlouva mezi zubním lékařem a pacientem byla uzavřena před 23. únorem 2011, avšak výrobek byl odevzdán po tomto datu.

Mgr. Jiří Slavíkposlední aktualizace 07.02.2017